Kontakt

Fra prosjektering til montasje

​Byggeprosjekter skal være et samspill mellom kunde, rådgivere og entreprenør. Vi kommer sammen fram til det best mulige prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Tilby kunden det optimale produktet

Basiskompetansen hos en entreprenør er tradisjonelt knyttet til bygningsteknikk. Prosjektering handler i stor grad om å krysse den tradisjonelle entreprenørkompetansen med kundens behov. Spisskompetanse på dette feltet dreier seg om å tilby kunden det optimale produktet innenfor gitte rammer.

Hovedprinspippene for byggets funksjon og utforming

Under byggeprosjektet ser vi på vi hovedprinsippene for byggets funksjon og utforming. For så å kunne drive frem løsningsforslag med hensyn til disse kriteriene. Elverhøy Aluminium og Glass AS innehar idag en lang og bred portefølje med prosjekter. Disse prosjektene krysset med ny innovativ grønn teknologi skaper synergier for kunden både når det gjelder energi og hms.

Vi bistår med:

  • Teknisk tegning
  • Dimensjonering av fasade og glasstak
  • Prosjektledelse
  • Rådgivning for kunde og entreprenør
  • Energirådgivning i glassfaget
  • Fasade rådgivning